دسترسی سریع

خبرنامه و گزارش عملکرد
اطلاعات قابل استفاده براي كسب و كارها
        دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي
        فهرست استانداردهاي ملي
        استعلام كد ده رقمي كالاي داراي نشان استاندارد ملي ايران
        فهرست فراورده هاي مشمول استاندارد اجباري
        فهرست واحدهاي توليدي تحت پوشش
        فهرست تعرفه هاي خدمات سازمان
اطلاعات تفضيلي هزينه كاركرد سالانه دستگاه
       
دانلود فايل اطلاعات تفضيلي هزينه كاركرد
جزئيات مرتبط با قراردادها
      
دانلود فايل اطلاعات قراردادها
فهرست مجوزهاي اعطايي توسط دستگاه
      فهرست آزمایشگاه های تأییدشده براساس روش اجرایی 208/111/ر (استانی)
      فهرست آزمایشگاه های آزمون تائید شده بر اساس استاندارد 17025
       فهرست آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
      فهرست شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده فعال در امر نمونه برداری و بازرسی کالاهای تولید داخل و صادراتی (ملی)
      فهرست شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده فعال در بخش واردات (سورویانس)
      فهرست شركت هاي بازرسي کالا تایید صلاحیت شده استاني
      اشخاص حقوقی تایید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
      فهرست مراکز آموزشی همکار
       گزارشات عملكرد سالانه دستگاه
     
اینفوگرافی هفته دولت

اینفوگرافی عملکرد 7 ساله اداره کل

اینفوگرافی 9 ماهه سال 99

اینفوگرافی 6 ماهه سال 99

عملکرد اداره کل در سال 1400