دسترسی سریع

مناقصات
نام مناقصه تاریخ مناقصه یا مزایده آخرین مهلت ثبت نام مدارک
خرید دستگاه سنجش ثبات رنگ در برابر نور 91/11/1 91/10/15 دانلود مدارک
مزایده یک دستگاه ولوو 91/10/30 91/10/17 دانلود مدارک
خرید دستگاه تست یخ زدگی کاشی 94/04/10 94/4/9 دانلود مدارک

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)